Paslaugos

Siuntų, krovinių pristatymo laikas – per 72val. nuo išvykimo.

Paslaugos

1. Dalinių krovinių gabenimas
2. Siuntų pervežimas
3. Bet kokios rūšies automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių gabenimas
4. Automobilių detalių pristatymas pagal užsakymą
5. Sandėliavimas
6. Apipirkimas

Įsidėmėkite!

Ant siuntos privalo būti užrašyta:

1. Gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas.
2. Siuntėjo – vardas, pavardė, miestas, kontaktinis telefonas.

Dėmesio!

Siuntiniuose draudžiama siųst:

1. Ginklus ir jų dalis.
2. Sprogmenis ir sprogstamąsias medžiagas.
3. Psichotropines ir narkotines medžiagas.
4. Aštrius daiktus ir instrumentus.
5. Dažus, skiediklius, chemikalus ir visus kitus toksiškus tirpalus.
6. Alkoholio ir tabako gaminius.
7. Pinigus.
8. Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.
9. Vertybinius popierius.
10. Ypač vertingus, antikvariatinius, kolekcinius daiktus.
11. Brangiuosius metalus.
12. Žmogaus palaikus ar kūno dalis.
13. Daiktus, kuriuos gabenti, importuoti arba eksportuoti draudžia koks nors įstatymas, nutarimas, reglamentas arba taisyklės.

Taip pat

Siuntas visada pristatome laiku.
Jokių sugadintų, pažeistų ar prarastų siuntų.
Stengiamės važiuoti ir maršrutus susidėlioti taip, kad siuntos kelionė užtruktų kiek galima trumpiau.